• خبــرنـــامه
  • آلومینیوم:
   فروش نقدی:
   1
   درصد تغییر:
   -99.
   (نسبت به روز گذشته)
   فروش سه ماهه:
   2
   درصد تغییر:
   -99.
   (نسبت به روز گذشته)
   مس :
   فروش نقدی:
   6,719
   درصد تغییر:
   +1342
   (نسبت به روز گذشته)
   فروش سه ماهه:
   6,719
   درصد تغییر:
   +1342
   (نسبت به روز گذشته)
   نیکل :
   فروش نقدی:
   14,950
   درصد تغییر:
   +INF
   (نسبت به روز گذشته)
   فروش سه ماهه:
   14,950
   درصد تغییر:
   +INF
   (نسبت به روز گذشته)
   روی :
   فروش نقدی:
   درصد تغییر:
   -100
   (نسبت به روز گذشته)
   فروش سه ماهه:
   درصد تغییر:
   -100
   (نسبت به روز گذشته)
   قلع :
   فروش نقدی:
   19,530
   درصد تغییر:
   +INF
   (نسبت به روز گذشته)
   فروش سه ماهه:
   19,530
   درصد تغییر:
   +INF
   (نسبت به روز گذشته)
   سرب :
   فروش نقدی:
   2,006
   درصد تغییر:
   +INF
   (نسبت به روز گذشته)
   فروش سه ماهه:
   2,006
   درصد تغییر:
   +INF
   (نسبت به روز گذشته)
  • خریدآنلاین
   کارت های بانکی
   پرداخت قبوض
   تلفن بانک
   اینترنت بانک
   بانکداری موبایل
   شارژ سیم کارتهای اعتباری