>
 
  •    
    
     • اطلاعیه ها
     اطلاعیه شماره (2) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان ایمیدرو
     اهم مصوبات و تصمیمات چهارمین نشست اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبارکارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای اطلاع و آگاهی اعضای محترم بشرح ذیل اعلام می گردد:
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۱۲  
     اظهارنامه پروژه بهبود بهره وری
     راهنمای تدوین اظهارنامه پروژه
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۱۰  
     فرآیندهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
     فرآیندهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۱۰  
     فراخوان انتخاب مشاور پژوهشی
     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیاز پژوهشی در زمینه لیتیوم را به شرح زیر اعلام می دارد:
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۱۰