>
 
  •    
    
     • ایمیدرو در بورس
     تاریخ بروز رسانی: ۱۱/۰۹/۱۳۹۸ ساعت: 14:43:24
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 1,307 17,730 5 افزایش
     2 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     3 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 333 10,000 4.85 افزایش
     5 ساراب سیمان‌ داراب‌ 1,128 4,259 1.3 کاهش
     6 سفارس سیمان فارس و خوزستان 4,751 4,823 4.92 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 411 8,608 2.13 کاهش
     8 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,653 6,700 0.28 کاهش
     9 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 612 6,170 0.59 افزایش
     10 فخاس فولاد خراسان 296 14,429 1.55 کاهش