>
 
  •    
    
     • ایمیدرو در بورس
     تاریخ بروز رسانی: ۰۵/۰۵/۱۳۹۸ ساعت: 10:10:36
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 95 11,676 5 افزایش
     2 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     3 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 14 6,864 4.99 افزایش
     5 ساراب سیمان‌ داراب‌ 125 3,365 4.46 کاهش
     6 سفارس سیمان فارس و خوزستان 1,384 3,400 2.3 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 106 4,991 0.16 کاهش
     8 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 195 7,195 2.45 افزایش
     9 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 163 5,988 4.58 افزایش
     10 فخاس فولاد خراسان 66 12,338 2.79 افزایش