>
 
  •    
    
     • ایمیدرو در بورس
     تاریخ بروز رسانی: ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ ساعت: 17:34:44
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 571 10,643 5 کاهش
     2 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     3 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 17 3,516 4.99 افزایش
     5 ساراب سیمان‌ داراب‌ 502 3,631 4.97 افزایش
     6 سفارس سیمان فارس و خوزستان 6,045 3,955 2.62 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 450 5,945 3.09 افزایش
     8 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,051 7,247 0.01 کاهش
     9 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 291 5,367 4.99 افزایش
     10 فخاس فولاد خراسان 23 11,802 1.94 کاهش