>
 
  •    
    
     • ایمیدرو در بورس
     تاریخ بروز رسانی: ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ ساعت: 08:29:16
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 5,051 0.18 کاهش
     2 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     3 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,461 4.94 کاهش
     5 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,675 0.42 افزایش
     6 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,547 1.34 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,500 2 افزایش
     8 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 6,700 0.04 افزایش
     9 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 2,733 0.81 افزایش
     10 فخاس فولاد خراسان 0 8,955 1.5 افزایش