>
 
  •    
    
     • ایمیدرو در بورس
     تاریخ بروز رسانی: ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ساعت: 11:35:31
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 457 6,525 3.05 کاهش
     2 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     3 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 43 2,379 4.99 افزایش
     5 ساراب سیمان‌ داراب‌ 228 1,689 2.49 افزایش
     6 سفارس سیمان فارس و خوزستان 445 1,750 0.17 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 129 2,870 0.53 افزایش
     8 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 587 7,733 3.26 افزایش
     9 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 402 3,236 5 افزایش
     10 فخاس فولاد خراسان 1 8,464 2.65 کاهش