>
 
  •    
    
     • ایمیدرو در بورس
     تاریخ بروز رسانی: ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ ساعت: 13:55:09
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 1,790 22,576 5 افزایش
     2 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     3 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 27 23,386 5 افزایش
     5 ساراب سیمان‌ داراب‌ 1,091 6,967 2.6 کاهش
     6 سفارس سیمان فارس و خوزستان 7,411 8,200 4.99 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 1,824 18,870 5 افزایش
     8 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 5,723 7,935 0.66 افزایش
     9 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 1,779 8,583 4.22 کاهش
     10 فخاس فولاد خراسان 414 17,403 2.33 افزایش