>
 
  •    
    
     • ایمیدرو در بورس
     تاریخ بروز رسانی: ۱۳/۰۶/۱۳۹۸ ساعت: 17:21:23
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 518 13,300 2.91 افزایش
     2 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     3 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 98 7,555 0.33 کاهش
     5 ساراب سیمان‌ داراب‌ 699 3,740 2.24 افزایش
     6 سفارس سیمان فارس و خوزستان 1,936 3,839 0.29 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 345 7,395 5 افزایش
     8 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,603 6,905 0.19 کاهش
     9 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 235 6,965 2.88 افزایش
     10 فخاس فولاد خراسان 749 15,800 1.77 کاهش